W dniu 16 lutego 2024 r. odbyło się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli samorządowców z udziałem Pawła Gancarza – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Jacka Protasiewicza – Wicewojewody Dolnośląskiego oraz Lidii Markowskiej Dyrektor Oddziału, poświęcone najważniejszym inwestycjom drogowym w województwie dolnośląskim – S8, S5, rozbudowa A4, DK94.

Korzystając z zaproszenia Burmistrz Alicja Sielicka przedstawiła sprawę poprawy bezpieczeństwa w ciągu DK 94 ul. Legnicka w Prochowicach, która wymaga m.in. budowy chodnika dla pieszych oraz dwóch zatok autobusowych.