W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego prosimy o umieszczanie w pojemnikach na odpady zmieszane wyłącznie zimnego popiołu.

W przypadku uszkodzenia pojemnika poprzez wrzucenie do niego gorącego popiołu kosztami związanymi z jego wymianą zostanie obciążony mieszkaniec.