Gmina Prochowice pozyskała środki finansowe na kolejną już inwestycję, która będzie realizowana na jej terenie.

W dniu 12 maja 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice odbyło się podpisanie umowy na roboty budowlane pn. „Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach” – dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie kompleksowej budowy wielofunkcyjnego zespołu dwóch budynków Gminnego Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach o łącznej powierzchni użytkowej ok. 603,89 m2 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu o łącznej powierzchni 1 423,3 m2. Powstanie świetlica wiejska wraz z zapleczem oraz nowoczesna szatnia dla sportowców.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAXKOL” Zenon Koleśnik z Legnicy za kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto 7.904.813,05 zł.

Termin wykonania robót ustala się na 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli do dnia 12 września 2024 roku.

Jest to długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców, która będzie służyć społeczności lokalnej i pozwoli na dalszy rozwój kulturalny i sportowy w tejże miejscowości, ale i także gminie.