Pozyskaliśmy pieniądze na kanalizację do Golanki Dolnej!