Zarządzeniem Nr 98/2020 z dnia 26 października 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice z uwagi na stan epidemiologiczny na obszarze Polski i wzrost zakażeń Covid 19 poleciła pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach wykonywanie pracy zdalnej w okresie od dnia 27 października 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r., która będzie świadczona naprzemiennie, co drugi dzień, poczynając od dnia wejścia w życie zarządzenia.

Kasa Urzędu czynna jest codziennie w godzinach od 8.00 do 13.00. a pracownice kasy świadczą pracę zdalną naprzemiennie, co drugi tydzień.

Zobacz Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 26 października 2020r w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowice (PDF, 432 KB)