W dniu 27 stycznia 2023 r. rozpoczął się kolejny etap dostawy węgla przeznaczonego do preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych. Dostarczony węgiel pochodzi z KWK Staszic, a jego sprzedażą dla gminy zajmuje się Polska Grupa Górnicza.
Dystrybucja węgla prowadzona będzie przez Składy Opału zlokalizowane na terenie gminy tj.: P.H.U. „WĘGLO-PLON-BIS” Lisowice 94; P. H. U. „SURMET” Sp. c. Lisowice 5a; P. H. U. „HAMER” Sp. c. ul. Sienkiewicza 29 w Prochowicach.
Cena za 1 tonę nie uległa zmianie i wynosi 1 920,00 zł brutto (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych).

Ważne informacje:
1. Dystrybucja węgla odbywać się będzie według kolejności złożonych wniosków o zakup
węgla. Informacja dotrze do Państwa telefonicznie, e-mailowo lub osobiście.
2. Urząd Miasta i Gminy – Referat Finansowy – wystawi fakturę za węgiel według danych
zawartych we wniosku. Faktury będą dostępne w Urzędzie MiG, pok. nr 2.
3. W celu ustalenia odbioru węgla, należy udać się do jednego z w/w Składów Opału.
4. Numer konta bankowego do wpłaty: 07 8669 0001 2034 0341 3597 0074
z dopiskiem „groszek”, „kostka”, „orzech” lub osobiście w kasie Urzędu.
5. Przy odbiorze konieczne będzie przedłożenie potwierdzenia zapłaty za zakup węgla.
6. Możliwy będzie odbiór węgla w workach – usługa dodatkowo płatna.

PROSZĘ O ODBIÓR ZADEKLAROWANYCH ILOŚCI OPAŁU.