Prochowiczanie znowu okazali się niezwykle hojni!

Dzięki wspaniałym sercom naszych mieszkańców na konto Fundacji WOŚP wpłynie 11 985,31 zł.

WOŚP 2023