Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Ponad 3, 5 tony żywności na kwotę 21.839,72 zł. otrzymało 390 osób z terenu Miasta i Gminy Prochowice i jedna rodzina sześcioosobowa z Golanki Górnej.

Program dostarczania żywności jest realizowany z inicjatywy i przy współpracy Pani Burmistrz Alicji Sielickiej.

Osoby które zgłosiły się do Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały zakwalifikowane, zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej otrzymały paczki żywnościowe o zawartości :
1. Artykuły warzywne i owocowe:
– groszek z marchewką ,
– koncentrat pomidorowy
– powidła śliwkowe
2. Artykuły skrobiowe:
– makaron jajeczny
3. Artykuły mięsne:
– szynka drobiowa
– szynka wieprzowa mielona
– filet z makreli w oleju

Umowa jest podpisana między Rzymskokatolicką Parafią pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach a Bankiem Żywności we Wrocławiu. Dystrybucją zajmuje się Urząd Miasta i Gminy Prochowice, Sołtysi Gminy Prochowice oraz magazynierzy Składnicy Rezerw Materiałowych w Lisowicach. Za co serdecznie dziękujemy.