senior-plus-logo

Na przełomie roku 2022 i 2023 Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, w imieniu Gminy Prochowice, złożyła wniosek w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 (moduł I) o dofinansowanie projektu polegającego na utworzeniu Klubu Seniora.

W ramach projektu Gmina Prochowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 177 913zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych).

Realizacja zadania publicznego w ramach programu SENIOR+ polegać będzie na przebudowie i dostosowaniu lokalu użytkowego przy ul. Legnickiej 3 w Prochowicach na potrzeby działalności Klubu Seniora.

Adaptacja pomieszczenia pozwoli utworzyć ogólnodostępny obiekt pełniący szereg funkcji społecznych, który będzie także dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Usytuowany w centrum miasta lokal z niezależnym wejściem pozbawiony zostanie barier architektonicznych. Łączna powierzchnia obiektu przeznaczonego na potrzeby seniorów z miasta i gminy Prochowice wynosi 83,48 m2.

Przebudowa obiektu przy ul. Legnickiej zakłada utworzenie pomieszczenia ogólnodostępnego podłączonego do Internetu pełniącego funkcję sali spotkań odpowiadającej na potrzebę aktywizacji i integracji społeczności seniorów. W obiekcie znajdzie się również szatnia, dwie toalety, korytarz komunikacyjny, jadalnia oraz kuchnia.

Realizacji projektu przewiduje także kompleksowe wyposażenie obiektu. Utworzony Klub Seniora zostanie w pełni umeblowany, a także zostanie zakupione wyposażenie kuchni oraz sprzęt multimedialny przydatny do prowadzenia różnorodnych zajęć.

Zakończenie prac planowane jest na koniec 2023 roku.