zfrd_baner

Projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nr umowy o dofinansowanie projektu : 87/A/2023/G-40 zawarta z Wojewodą Dolnośląskim w dniu 6 września 2023r.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach

W ramach projektu przewiduje się przebudowę drogi gminnej w następujących parametrach:
1. Droga gminna o szerokości 6,0 m wraz ze ścieżką rowerową, ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikiem na części długości z kostki betonowej oraz zjazdami o długości ok. 904,55m
2. Budowa nowego odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej
3. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z elementami organizacji ruchu tj. przejścia aktywne
4. Urządzenia uspokajające ruch w postaci wyniesionego skrzyżowania oraz wyniesionego przejazdu dla rowerów.

Wartość robót wynosi 6 345 572,99 zł.
Dofinansowanie wynosi 2 998 533,00 zł.