Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013


Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 Priorytet 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych
Budowa Przedszkola w Prochowicach przy
ul. Tadeusza Kościuszki 1
Nr projektu: RPDS.07.02.00-02-018/08
 Projekt zakończony Koszt całkowity:
4 159 285,00 PLNKwota dofinansowania:
2 181 515,57 PLN
 Priorytet 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców
Rewitalizacja kamienic w mieście Prochowice
Nr projektu: RPDS.09.02.00-02-003/12
Projekt w realizacji Koszt całkowity:
799 816,12 PLNKwota dofinansowania:
529 008,11 PLN
 OGÓŁEM: Koszt całkowity:
4 959 101,12 PLNKwota dofinansowania:
2 710 523,68 PLN