Już po raz kolejny Gmina Prochowice otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w roku 2022.

Tym razem Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka odebrała z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tymoteusza Myrdy promesę Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Prochowice w wysokości 31 357 zł na dofinansowanie projektu „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej. Całkowity koszt projektu wynosi 62 720,23 zł. Pozostała część finansowana będzie z budżetu gminy.