Przeciwdziałanie alkoholizmowi


W gminie działa Miejsko Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi z siedzibą w ratuszu. Zainteresowanych zapraszamy do pokoju nr 1 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (076) 85-84-343/2 wew. 20