Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

– nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– nr 173 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
– nr 174 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59.

Zarządzenie nr 172 Prezesa Rady Ministrów – Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny (PDF, 36.8KB)
Zarządzenie nr 173 Prezesa Rady Ministrów – Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny (PDF, 38KB)
Zarządzenie nr 174 Prezesa Rady Ministrów – Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny (PDF, 37.8KB)