Urząd Stanu Cywilnego


Kierownik:
Władysław Moroch
tel. (076) 858-43-42/43 wew.39

Zadania:

  1. sporządzanie aktów stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dokonywania innych czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego obywateli przewidzianych w ustawie o aktach stanu cywilnego, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz przepisach wykonawczych,
  2. współpraca z innymi organami w sprawach związanych z prowadzeniem ksiąg stanu cywilnego,
  3. organizowanie uroczystości zawierania małżeństw, jubileuszy i innych uroczystości.