W Przychodni Rejonowej w Prochowicach teleporady na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych, będą udzielane we wtorki w godz. 8.00 – 10.00 pod nr telefonu:
76/8584521:
– położna środowiskowo-rodzinna wew. 16
– lekarz POZ wew. 22
– pielęgniarka środowiskowa – rodzinna wew. 28

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Prochowicach