PSE partnerem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach

 Mieszkańcy Prochowic na Dolnym Śląsku od początku czerwca mogą brać udział w zajęciach o zdrowym stylu życia. Organizuje je Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina”, które otrzymało wsparcie w ramach konkursu grantowego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Stowarzyszenie przygotowało projekt „Moc w Figurze – M PSE (Miejsce Prochowickiej Serdecznej Energii)”. M PSE jest realizowany na terenach rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Prochowicach i w sąsiedztwie miejskiego przedszkola.

Celem M PSE jest promowanie aktywnego spędzania czasu i rozwijanie zarówno nowych umiejętności oraz wiedzy, jak również dbanie o kondycję fizyczną. Jest skierowany nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do seniorów. Projekt rozpoczął się w czerwcu i będzie kontynuowany do końca listopada. W jego ramach odbędzie się m.in. międzypokoleniowy rajd rowerowy „wzMOCnij Siebie i swoje otoczenie”, konkurs plastyczny na pracę promującą aktywne wakacje, prelekcja dla dorosłych o zdrowym stylu życia „Energia 50+” oraz warsztaty kulinarne zdrowego odżywiania „Energia w kuchni”, podczas których członkinie Koła Gospodyń Wiejskich będą pokazywać uczestnikom, jak przygotować zdrowe przekąski. Oprócz tego zorganizowane zostaną zajęcia fitness dla dzieci i dorosłych, święto pieczonego ziemniaka, spotkanie integracyjne „Fit-Energia”, a także „Piknik rodzinny z Figurami”, czyli zawody w grach planszowych oraz w szachach. Odbędą się również warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

– Dzięki wsparciu PSE mogliśmy kupić sprzęty, które posłużą mieszkańcom także po realizacji projektu, np. stojak na rowery, stoliki do gry w chińczyka i szachy, urządzenie do siłowni zewnętrznej, naklejki do gier plenerowych dla dzieci, ławeczki parkowe i sprzęt rehabilitacyjny do zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci – powiedziała Renata Stępień – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina”.

Przez Gminę Prochowice przebiega modernizowana linia 400kV Mikułowa–Czarna. – Dzięki tej inwestycji istotnie zwiększy się niezawodność dostaw energii elektrycznej dla całego regionu – podkreśla Beata Jarosz-Dziekanowska. – Zależy nam, aby być dobrym sąsiadem i dlatego w gminach, na terenie których realizujemy inwestycje lub eksploatujemy istniejącą infrastrukturę, przeprowadziliśmy pierwszą edycję konkursu dobrosąsiedzkiego na grantowe projekty społeczne – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE. – Kapituła konkursu wysoko oceniła projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach. Wspierając finansowo najlepsze inicjatywy chcemy poprawiać komfort życia lokalnych społeczności – dodaje.

Ogłoszony w lutym konkurs PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Więcej informacji
o konkursie można znaleźć na stronie wzmocnijotoczenie.pl.

Więcej informacji o Partnerze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach znajdziecie Państwo na stronie: http://raport.pse.pl/