UMiG Prochowice – tu możesz się spisać – pokój nr 6,7,8
spis powszechny - plakat