W dniu 11 marca 2024 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie prac związanych z remontem skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Reymonta w Prochowicach, w którym uczestniczyli:
– Adam Babuśka – Starosta Legnicki
– Janina Mazur – Wicestarosta Legnicki
– Alicja Sielicka – Burmistrz MiG Prochowice

Ze strony wykonawcy umowę parafował: Kazimierz Wierciński – Prezes Zarządu BUDRIM Sp. z o.o.

Termin realizacji zadania: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres robót obejmuje m.in.:
– przebudowę skrzyżowania ul. Reymonta z ul. Wrocławską i ul. Wrocławskiej z ul. Mieszka I-go;
– przebudowę ul. Reymonta na odcinku od ul. Wrocławskiej do Placu Kopernika;
– wykonanie 3 przejść dla pieszych.

Jest to kolejna, ważna inwestycja drogowa, o którą zabiegaliśmy od wielu lat, a jej głównym celem ma być poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi. Kolejne planowane zadanie to przebudowa ul. Wrocławskiej – trwa opracowanie dokumentacji projektowej, której zakończenie planowane jest na maj br.

Wartość projektu około 2 mln zł.

Planowany zakres robót:

Remont skrzyżowania w Prochowicach