W dniu 9 października 2023 roku odbyło się uroczyste wręczenie promes za kolejne zadania inwestycyjne w Gminie Prochowice. Tym razem Pani Alicja Sielicka – Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, przy współudziale Sekretarza Stanu – Krzysztofa Kubowa, w imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odebrała promesę na kwotę 1 575 000 zł
z przeznaczeniem na Rewitalizację zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych i budowę nowych na zapleczu Rynku
w Prochowicach.

Przewidywana wartość inwestycji: 1 750 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Edycja ósma 1 575 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest: rozbiórka pomieszczeń gospodarczych położonych od strony pierzei wschodniej i północnej, postawienie nowych pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce zielenią miejską, co uatrakcyjni te tereny, poprawi komfort życia mieszkańców oraz znacząco wpłynie na warunki sanitarne. Przyszłościowo pozwoli to na stworzenie zaplecza usługowego dla podejmowania nowych działalności gospodarczych.
Zadanie planowane do realizacji w roku 2024.