Miło nam Państwa poinformować, że Gmina Prochowice pozyskała aż 6 416 800 zł dofinansowania na projekty w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Dofinansowane zostaną następujące inwestycje:

– Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej – 3 801 800 zł

– Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach – 2 615 000 zł

Bez rządowego wsparcia nie byłoby możliwe rozpoczęcie tych inwestycji.
Nasze wnioski zostały bardzo wysoko ocenione przez komisję weryfikacyjną. Mamy nadzieję, że w drugim naborze Prochowice także nie zostaną pominięte. Mamy już gotowe nowe wnioski, jeszcze lepiej przygotowane niż te pierwsze.

Dodatkowym powodem do radości jest fakt, że w ramach promesy dla Powiatu Legnickiego blisko 6 mln zostanie przeznaczone na modernizację drogi w Szczedrzykowicach do Dąbia pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2179D w m. Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2184D.