3 kwietnia 2024 r. Gminę Prochowice o odwiedziła Pani Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Bożena Żelazowska. Honorowy gość przybył na zaproszenie Pana Tadeusza Samborskiego Posła na Sejm RP.

Wizyta skupiała się na aspektach ochrony dziedzictwa kulturowego prochowickich zabytków. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Poseł na Sejm RP Tadeusz Samborski, Burmistrz MIG Alicja Sielicka, Wiceprzewodniczący Rady Sebastian Siwoń właściciel zamku Adam Wawrzyniak , Pełnomocnik WFOŚiGW Paweł Wechta , Dyrektor Infrastruktury Poczty Polskiej Marek Roszkiewicz, Sekretarz Dorota Kiełb, Kierownik referatu inwestycji i gospodarki przestrzennej Edyta Rogos, Jolanta Strzałkowska mieszkanka Prochowic.

Podczas spotkania z lokalnymi włodarzami zlustrowano miejscowe zabytki oraz omówiono plany dotyczące dalszego remontu zamku, ratusza oraz innych obiektów zabytkowych.
Pani Burmistrz Alicja Sielicka podziękowała Pani Minister za wizytę i prosiła o rekomendację składanych przez gminę Prochowice i mieszkańców wniosków o dofinansowanie.