W związku z prognozowanymi upałami Zarządzeniem Nr 63/2022 wprowadzono skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

Urząd Miasta i Gminy Prochowice w dniach od 22 lipca 2022 r. do 25 lipca 2022 r. będzie czynny w godzinach:
1. piątek 22 lipca 2022 r. – od 7.30 do 13.00,
2. poniedziałek 25 lipca 2022 r. – od 7.30 do 13.30.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów