Sołectwo Motyczyn


Sołtys:
Tomasz Dobryniewski

Rada Sołecka:
1.Małgorzata Kopystyńska
2.Paulina Łaszewska
3.Dariusz Majkowski

Motyczyn – nieduża wieś, licząca 110 mieszkańców, tuż za Prochowicami przy drodze Prochowice – Jawor. Od strony południowej i zachodniej otoczona pięknymi lasami. We wsi znajduje się świetlica wiejska, boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci a także leśniczówka. Mieszkańcy utrzymują się przede wszystkim z pracy poza rolnictwem.

Dawne nazwy wsi

Mötticht – 1789r. i 1818r.

Möttig – 1830, 1845 i później do 1945r.

Od 1945r. Motylice, od 1947r. Motyczyn

Historia wsi i dóbr

Prawdopodobnie swoje powstanie zawdzięcza osadzie drwali położonej pośród lasów przy historycznej drodze z Prochowic do Jawora. Wiadomo, że z końcem XVIII w. tutejsi mieszkańcy podlegali urzędowi królewskiemu, okoliczne lasy należały bowiem do domeny królewskiej. W pobliżu znajdowało się leśnictwo i związany z nim nieduży folwark – przy odnodze głównej drogi w kierunku wschodnim. Miejscowa ludność zatrudniona była głównie przy pracach leśnych bądź w królewskiej cegielni położonej na południowy zachód od wsi. We wsi nie było kmieci i rozwiniętych gospodarstw. Z końcem XIX w. dobra należały do fiskusa.

Układ wsi w XIX w. i w początkach XX w. nie rozwinął się w większy organizm i był ograniczony do rozrzuconych po obu stronach głównej drogi niewielkich gospodarstw. Podobna zabudowa występowała wzdłuż drogi bocznej. Budynki były murowane i jak się wydaje zastąpiły one występującą wcześniej zabudowę drewnianą. We wsi funkcjonowały jedynie szkoły: katolicka i ewangelicka.

Motyczyn zachował swą XIX- wieczną zabudowę gdy idzie o domostwa mieszkańców nieomal w niezmienionej formie, natomiast zabudowa folwarku jest zrujnowana.