W dniach 6-8 marca 2023 r. po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią gościliśmy delegację z miasta partnerskiego Warburg-Niemcy.

Na czele delegacji stał nowo wybrany Burmistrz Tobias Scherf, wraz z nim przybyli: Zastępca Burmistrza Andreas Negemayer oraz były radny Warburga i udzielający się społecznie Klaus Braun.
Wizyta rozpoczęła się powitaniem w Legnicy, a następnie goście zwiedzili najciekawsze miejsca i zabytki Legnicy.

7 marca od rana delegacja zwiedzała nasze miasteczko: zamek, park, kościoły, zabytkowe kamieniczki, ratusz, Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika nr 1 , po drodze była krótka wizyta w Prochowickim Ośrodek Kultury i Sportu.
Następnie na sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice odbyło się oficjalne spotkanie z Burmistrz Alicją Sielicką, Marią Maćkowiak przewodniczącą Rady, dyrektorami jednostek administracyjnych gminy i kierownictwem urzędu. Pani Burmistrz powitała gości przedstawiła, krótką historię miasta i gminy. Opowiedziała o działaniach i planach gminnego samorządu na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prochowicach między innymi o trwających i planowanych inwestycjach w mieście i sołectwach.
Następnie Burmistrzowie wymienili się symbolicznymi upominkami. Burmistrz Tobias Scherf podziękował za zaproszenie i możliwość poznania przedstawicieli miasta partnerskiego. Pogratulował również naszych przedsięwzięć.
W dalszej części wizyty goście zwiedzili klasztor Cystersów w Lubiążu. Wieczorem odbyła się wspólna kolacja, w czasie której prowadzone były rozmowy dotyczące dalszej współpracy. Goście podziwiali także taniec towarzyski w wykonaniu Ali Nowak i Jakuba Kowalczyka z Klubu Impuls Prochowice. Parę taneczną przygotowywał Piotr Krzyżanowski znany instruktor tańca towarzyskiego w tańcach latynoamerykańskich i standardowych.

8 marca goście odwiedzili Zakład ‘Bestkebab” SP z o. o. w Lisowicach. Pan Prezes Marek Lewandowski zapoznał gości i Panią Burmistrz Alicję Sielicką z procesem technologicznym wyrobu kebabów, wszyscy byli zachwyceni nowoczesnym zakładem, maszynami , magazynami i całą linią produkcyjną. Delegacja pogratulowała sukcesu zawodowego Panu Markowi Lewandowskiemu, całemu kierownictwu i załodze.

Wizyta gości z Niemiec miała na celu wzajemne poznanie się władz samorządowych Prochowic i Warburga. Służyła wzmocnieniu obustronnej współpracy oraz omówieniu przedsięwzięć podejmowanych przez miasta partnerskie na dalszą współpracę na płaszczyźnie bezpośrednich kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi, klubami sportowymi, ośrodkami kultury, szkołami wraz z wymianą młodzieży.