W dniu 4 listopada późnym popołudniem odwiedziła nas delegacja z miasta partnerskiego Warburg Niemcy. Na czele delegacji stał Burmistrz Tobias Scherf. Wraz z nim przybyli radni miasta Warburg i udzielający się społecznie Klaus Braun z małżonką, nauczyciele, mieszkańcy Warburga oraz 36 uczniów z trzech szkół w wieku 15-18 lat. Burmistrz Tobias Scherf zorganizował wycieczkę, aby młodzież z Warburga poznawała Polskę. Oprócz wizyty partnerskiej w naszej gminie, uczestnicy wycieczki zwiedzili Wrocław oraz obóz w Oświęcimie.

Spotkanie miało miejsce w świetlicy w Lisowicach, gdzie Pani Burmistrz Alicja Sielicka powitała w języku niemieckim delegację oraz zaproszonych dyrektorów, nauczycieli i absolwentów prochowickich szkół. Opowiedziała krótką historię współpracy miast partnerskich oraz najważniejsze informacje o Prochowicach.

Następnie Burmistrzowie wymienili się symbolicznymi upominkami. Burmistrz i Radni wręczyli młodzieży z Warburga gadżety promocyjne Prochowic.

Burmistrz Tobias Scherf podziękował za zaproszenie i możliwość poznania przedstawicieli miasta partnerskiego a szczególnie młodzieży.

Goście podziwiali także taniec towarzyski w wykonaniu uczestników Klubu Tańca Towarzyskiego Impuls Prochowice w tańcach latynoamerykańskich i standardowych. Grupę taneczną przygotował Pan Piotr Krzyżanowski.

Wizyta gości z Niemiec miała na celu wzajemne poznanie się młodzieży, umocnienie obustronnej współpracy oraz omówienie przedsięwzięć podejmowanych przez miasta partnerskie na dalszą współpracę na płaszczyźnie bezpośrednich kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi, klubami sportowymi, ośrodkami kultury, szkołami wraz z wymianą młodzieży.