JEŚLI CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ…
JEŚLI MASZ POMYSŁ NA PRZYSZŁOŚĆ …
WŁĄCZ SIĘ W TWORZENIE NOWEJ STRATEGII DLA REGIONU!!!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” przystępuje do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru na lata 2023-2027. Strategią zostanie objęty, tak jak dotychczas, spójny obszar 12 gmin położonych po obydwu brzegach Odry, od Wrocławia do Głogowa (gminy Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, Jemielno, Miękinia, Środa Śląska, Malczyce, Prochowice, Ścinawa, Rudna, Pęcław i Głogów).

Prace nad strategią to trzy główne etapy:
1. Diagnoza obszaru wraz z wnioskami
2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru wraz z określeniem głównych celów.
3. Sformułowanie przedsięwzięć/działań do realizacji na etapie wdrażania oraz rezultatów do osiągnięcia.

Zachęcamy mieszkańców, grupy nieformalne, organizacje społeczne, przedsiębiorców oraz instytucje do aktywnego uczestnictwa w pracach nad strategią i wyrażania swojej opinii, przekazywania pomysłów na każdym etapie prac.

SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW W PROCHOWICACH
odbędzie się 15 września 2022r. o godz.15:00 (CZWARTEK)
W PROCHOWICKIM OŚRODKU KULTURY I SPORTU

W spotkaniu można uczestniczyć również przez elektroniczne środki przekazu na platformie zoom, w tym celu prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiej chęci na adres e-mail.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.lgdodra.pl oraz kontaktując się pod adresem e-mail: biuro@lgdodra.pl oraz nr tel. 76 858 45 45, 509347189.

Strategia_Rozwoju_Prochowice - plakat