W sobotę 22 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za rok 2022. W spotkaniu uczestniczyli druhowie OSP z Prezesem Wojciechem Telukiem i Naczelnikiem OSP w Prochowicach Krzysztofem Zygnerskim oraz zaproszeni Goście: Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy mł. bryg. Marcin Swenderski, Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Legnicy Zbigniew Biłyk, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Pani Alicja Sielicka, wiceprzewodniczący Rady i Miasta Gminy Prochowice Pan Sebastian Siwoń, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice Pan Władysław Moroch.
Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za 2022 rok. Sprawozdanie przyjęto większością głosów. Następnie wieloletni Prezes OSP w Prochowicach Wojciech Teluk złożył rezygnację ze stanowiska. Na nowego Prezesa wybrano Pana Łukasza Lichotę.
Pani Burmistrz Alicja Sielicka podziękowała dotychczasowemu Prezesowi za wieloletnią pracę na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, za zaangażowanie i pomoc w realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Prochowice. Pani Burmistrz pogratulowała nowemu Prezesowi i wyraziła również nadzieję na dobrą współpracę na rzecz dalszego rozwoju jednostki OSP w Prochowicach. Podsumowując podejmowane działania i sukcesy OSP w minionym roku, Pani Burmistrz skierowała również słowa podziękowań dla wszystkich członków OSP za ofiarną służbę, podejmowany trud i ryzyko dla ochrony życia i mienia ludzkiego.
Na koniec spotkania pan Zbigniew Biłyk wręczył nagrody dla laureatów ogólnopolskiego strażackiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat! Gratulujemy!