Prochowice, dnia 26.06.2020r.

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY PROCHOWICE

Informuję, że Zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, od dnia 26 czerwca 2020r.  od godz. 00.01 do dnia 29 czerwca 2020r. do godz. 23.59 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się II stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP)

 

Więcej informacji na temat stopni alarmowych pod linkiem:

http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.html

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                                                                                                                                        Alicja Sielicka           

GCZK Prochowice

Barbara Rosiak