Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” prowadzone przez Stowarzyszenia “Niebieska Linia”

oferuje całodobową pomoc osobą doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

– telefon 800 12 00 02 (czyny całą dobę) w tym:

dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godz. 18.00 – 22.00
dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godz. 18.00 – 22.00
dyżur prawny – środy w godz. 18.00 – 22.00

– telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00)

– poradnię e – mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

– SKYPE -dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)


Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

– konsultacje telefoniczne pod numerem 22 250 63 12 (środy w godz. 10.00 – 13.00)


Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia “Niebieska Linia zapraszamy na stronę
www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org