Od 18 marca 2021r. rozpoczęła się dystrybucja ulotek informujących o szczepieniach przeciwko COVID-19 przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach na terenie Gminy Prochowice.

W ramach wsparcia Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 strażacy ochotnicy Karolina Kopiec i Mateusz Ślusarz z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  z terenu Gminy Prochowice rozpoczęli kolportaż ulotek informacyjnych na temat profilaktyki oraz szczepień przeciwko COVID-19.

Materiały miały przede wszystkim trafić do mieszkańców wykluczonych cyfrowo, którzy nie korzystają z zasobów internetu, często są samotni lub nie radzą sobie  z informacją z innych źródeł. Na ulotkach znalazły się m.in. informacje o tym, jak zapisać się na szczepienie oraz numery telefonów do gminnych koordynatorów akcji.

Przypominamy, że pod numerem 989 można uzyskać dostęp do bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 oraz na stronie internetowej www.gov.pl/szczepimysie

Za pomoc i wsparcie serdecznie dziękuję!!!

Barbara Rosiak
koordynator ds gminnej infolinii w telefonicznym
punkcie szczepień potrzeb transportowych oraz informacji
o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2