Gmina Prochowice, po raz drugi, znalazła się wśród laureatów II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „WZOROWA GMINA”. W dniu 21 listopada 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka odebrała nagrodę podczas uroczystej gali we Wrocławiu. Statuetkę, w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który objął konkurs Honorowym Patronatem, wręczył Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Michał Rado wraz z Przewodniczącym Zgromadzenia Forum Ekspertów Grzegorzem Solarzem. Certyfikat zaś upoważniający samorząd Prochowic do posługiwania się tytułem „Wzorowa Gmina” wręczył dla Burmistrz Prochowic w dniu 14 listopada 2023 r. Pan Artur Świtoń – REDAKTOR NACZELNY KWARTALNIKA „Życie Regionów”. Kapituła konkursu, uwzględniając dane dotyczące oceny Miasta i Gminy Prochowice, informacje od instytucji wspierających oraz w oparciu o informacje pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dotyczące projektów inwestycyjnych, finansowania oświaty, kultury, turystyki, sportu i ekologii oraz wspierania działań w zakresie bezpieczeństwa, a także infrastruktury zakwalifikowała Miasto i Gminę Prochowice do grona najlepszych samorządów w Polsce, mających prawo do posługiwania się tytułem „Wzorowa Gmina” na lata 2024-2026. To wielkie wyróżnienie dla naszej gminy.

Zdaniem Burmistrza – nagroda i przyznany tytuł dla Prochowic to „podziękowanie i docenienie wieloletniego wysiłku szeregu osób: pracowników urzędu, radnych, jednostek organizacyjnych, lokalnych przedsiębiorców, stowarzyszeń, wolontariuszy oraz mieszkańców, którzy chętnie włączają się w działania na rzecz społeczności gminnej. Dzięki wspólnym działaniom Gmina Prochowice jest pięknym, przyjaznym i bezpiecznym miejscem do życia, stwarza też możliwości dla rozwoju inwestycyjnego i zawodowego”. Nagrodę dedykuję mieszkańcom miasta i gminy Prochowice, jednocześnie deklaruję ze swojej strony dbałość i zaangażowanie w dalszy rozwój gminy.

Tytuł „WZOROWA GMINA” to także symbol sukcesu samorządu, który w wielu przypadkach był możliwy dzięki prawidłowemu wykorzystaniu środków finansowych, zarówno zewnętrznych, jak i gminnych. Ważna była także bardzo dobra współpraca z organem stanowiącym gminy – Radą Miasta i Gminy Prochowice, która wspierała burmistrza w jego działaniach i zamierzeniach. To pewne i tylko dobre decyzje, ale i przestrzeń dla rozwoju, którą można wykorzystać, by odnieść wspólny sukces dla dobra całej lokalnej społeczności.

Spośród ponad 40 samorządów z regionów Dolnego Śląska, Świętokrzyskiego i Małopolskiego nominowanych do tej prestiżowej nagrody, kapituła wybrała 15 najlepszych samorządów. Oprócz Miasta i Gminy Prochowice statuetkę zwycięzcy odebrali przedstawiciele innych miast i gmin: Polkowic, Gminy Głogów, Miasta Chojnów, Lubawki, Gminy Wiejskiej Świdnica, Miasta i Gminy Góra, Węglińca, Mieroszowa, Prusic, Domaniowa, Strzegomia, Podgórzyna, Mysłakowic oraz Miasta i Gminy Wleń.

Eksperci konkursu wskazali na wysoki stopień i skuteczność pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a także profesjonalizm, pomysłowość i konsekwencje w działaniu. Uznano, że Miasto i Gmina Prochowice ma za Burmistrza wysoko cenionego fachowca, wizjonera i menadżer Panią Alicję Sielicką, która wykorzystując wieloletnie doświadczenia w rożnych dziedzinach życia, rozwija Gminę, tworząc nowoczesną Polskę. Doceniono działania w zakresie poprawy i rozwoju bazy oświatowej, poprawy dostępności mieszkańców do służby zdrowia, szczególnie lekarzy specjalistów czy też organizacji szeregu programów profilaktycznych. Wysoko oceniono działania w zakresie bezpieczeństwa: powstanie Posterunku Policji i dobrą współpracę z policją, inwestycje w OSP czy też poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców jak: budowa ronda czy przebudowa nawierzchni Rynku. Zwrócono także szczególną uwagę na inwestycje w zakresie sportu: budowa Centrum Kulturalno-Oświatowego w Kwiatkowicach, szatnia w Kawicach, remont ogrodzenia stadionu w Prochowicach, a także działalność LZS. Podkreślono także kontynuowane corocznie działania w zakresie upowszechniania i wspierania działań kulturalnych: Dolnośląska Rewia Akordeonowa, Prochowicka Biesiada nad Kaczawa, Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny czy działalność instytucji kultury. To wszystko przykłady świadczące o tym, w jaki sposób można podejmować dobre decyzje służące wszystkim i stwarzające doskonałe warunki dla lepszego życia i wychowania, zadawalając mieszkańców naszej małej Ojczyzny.