Podziękowania
Szanowna Pani Dyrektor oraz Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach

W imieniu własnym oraz mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice składam serdeczne podziękowania za dotychczasową efektywną pracę na rzecz promocji książki i popularyzacji czytelnictwa. Z satysfakcją pragnę podkreślić, że instytucja od wielu lat jest kreatywnym ośrodkiem realizacji wielu ciekawych, różnorodnych przedsięwzięć na rzecz promowania literatury oraz pozyskiwania czytelników.
Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dalszej wytrwałości, pozytywnej energii, satysfakcji z pracy oraz wszelkiej pomyślności osobistej.

Z poważaniem
Burmistrz MiG Prochowice
Alicja Sielicka