W dniu 19 listopada 2021 r. Poseł Krzysztof Kubów – sekretarz Stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów był gościem Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice Alicji Sielickiej.
Tematem rozmów, podczas oficjalnej wizyty, były sprawy inwestycyjne na terenie gminy Prochowice, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, a także plany i zamierzenia inwestycyjne na przyszłość.

W I edycji programu Gmina Prochowice otrzymała dofinansowanie na dwa zadania:
1. Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej w kwocie 3.801.800 zł;
2. Przebudowa drogi gminnej nr 104588D wraz z przebudową skrzy- żowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach w kwocie 2.615.000 zł.

Łączna kwota dofinansowania wyniesie 6.416.800 zł.

Gmina otrzymała już promesy na realizację tych zadań.

Wizyta przebiegła w miłej atmosferze.