Alicja SIELICKA, burmistrz Prochowic i jej pracownicy są skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Jeszcze nie przebrzmiały echa otrzymania promesy z rąk wojewody dolnośląskiego Pawła HRENIAKA, czyli kwoty 773 tysięcy na modernizację ul. Pocztowej, a do Prochowic dotarła kolejna bardzo dobra wiadomość. Prochowice uzyskały 2-milionową dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę PSZOK-a, czyli pierwszego w historii miasteczka profesjonalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. – Jest na pewno wielka radość i satysfakcja z faktu jak moi pracownicy znakomicie piszą wnioski o dotacje, bo warto wiedzieć iż wniosek na PSZOK został oceniony najwyżej pod względem merytorycznym – mówi Alicja SIELICKA, burmistrz Prochowic. – Ale jest i satysfakcja, że państwo i jego instytucje wspierają samorządy o skromnych budżetach. Pomoc państwa, rządu pozwala na realizację inwestycji ważnych dla nas.

PSZOK powstanie – być może już za rok na terenie – przy oczyszczalni ścieków. Tam prochowiczanie i mieszkańcy gminy będą mogli bezpłatnie pozbywać się gabarytowych odpadów i jak mówi burmistrz Sielicka skończy się wywożenie odpadów do lasów czy wyrzucanie na pola. Stałe zatrudnienie znajdzie minimum dwóch pracowników. Uzyskane dofinansowanie stanowi 80 procent wartości całej planowanej inwestycji.

Modernizacja ul. Pocztowej (ulica równoległa to wyremontowanej ul. Legnickiej – przyp.red) pochłonie 2,5 miliona i została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap to koszt ok.1,5 mln i na ten pierwszy etap Prochowice uzyskały dofinansowanie w wysokości 772 tysięcy zł. To nie tylko remont jezdni, ale i budowa kanalizacji deszczowej. – Na drugi etap także złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i mam nadzieję, że zostanie pozytywnie zaopiniowany. To ulica prowadząca od centrum miasta do kościoła i na osiedle bloków. Pora najwyższa aby był to ciąg komunikacyjny spełniający oczekiwania pieszych i podróżujących samochodami.

Nim gmina przystąpi do realizacji tych dwóch inwestycji, w poniedziałkowe przedpołudnie nie bez satysfakcji i podziwu oglądaliśmy odbiór innej inwestycji wpisanej w plan rewitalizacji centrum Prochowic. Nowa nawierzchnia na ulicy Zamkowej wiodąca do modernizowanego zamku w Prochowicach, duży parking z prawdziwego zdarzenia wyłożony kostką i nowy ciąg spacerowy biegnący nad Młynówką.

Koszt jak na Prochowice może niezbyt wielki, bo “zaledwie” 360 tysięcy, ale i tu potrafiono uzyskać dofinansowanie w wysokości 63 procent z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Idealne miejsce do spacerów, gustowne ławeczki, ledowe oświetlenie byleby miejscowi wandale oszczędzali to miejsce. Spacerowy trakt prowadzi do Galerii Handlowej i do Rynku. Burmistrz Alicja SIELICKA chętnie zdradza kolejne plany.

– Ta inwestycja ma na celu nie tylko poprawę estetyki tej części miasta. To fragment szeregu inwestycji wpisujących się w program rewitalizacji centrum Prochowic – mówi Alicja SIELICKA. – Przede wszystkim zmienił układ komunikacyjny wokół Ratusza a przy Galerii Handlowej rozpocznie się budowa ronda. Trakt spacerowy, jego budowa lub odtwarzanie będzie kontynuowany w przeciwnym kierunku wzdłuż Młynówki. Moim marzeniem jest aby cała Młynówka w wiosenno-letnie miesiące była miejscem kajakowania, a jeden z tzw. rzecznych portów kajakowych mieściłby się przy basenie miejskim. Zresztą plany mamy tak ambitne, że “boję się” o nich już teraz głośno mówić aby nie zapeszyć.

Jak widać Prochowice nie zwalniają tempa inwestycyjnego mimo skromnego budżetu. Oglądając plany rewitalizacji miasteczka można powiedzieć, że za kilka lat będą to zupełnie inne Prochowice…