Mikołaj zakończył już swoją wizytę w gminie Prochowice. Razem ze swoimi pomocnikami przemierzając ulice miasta, rozdał ponad 1000 paczek. W tym roku jednak jego wizyta wyglądała zupełnie inaczej niż w poprzednich latach, ponieważ ie odbyło się stacjonarne wydarzenie, a dzieci poproszone zostały o wypatrywanie Mikołaja z okien swoich domów. Gość z dalekiej Laponii zjawił się niemalże przy każdej, nawet najkrótszej uliczce. Dlatego też przez dokładną wędrówkę po topografii miasta najmłodsi w samych Prochowicach obdarowywani byli przez tydzień. Równolegle paczki rozdawane były też w sołectwach przy świetlicach wiejskich lub podobnie jak w Prochowicach rozwożone były do domów.

Żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem, bezpiecznie i w dostosowaniu do obecnych uwarunkowań, czuwała Burmistrz MiG Prochowice Alicja Sielicka oraz Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu.