Burmistrz Alicja Sielicka Informuje, że w 15-03-2022r. przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy.
Chętne osoby do zakwaterowania uchodźców prosimy o kontakt Urząd Miasta i Gminy Prochowice
Tel. 76 8584 423