Uprzejmie informujemy,
że dyżur Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów
w Gminie Prochowice będzie miał miejsce w dniu
22 WRZEŚNIA br. w Urzędzie M i G Prochowice
w godzinach od 10.00 do 11.00
w BIURZE RADY na I p. pokój 11.