Od dnia 15 stycznia 2021 r. został uruchomiony telefon kontaktowy/infolinia 606 258 854 dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Ze specjalnego transportu mogą skorzystać:
• osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
• osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
• osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

W sprawie transportu proszę się kontaktować:
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
ul. Rynek 1
59-230 Prochowice
tel. 768584342/343 wew. 21

Koordynator Gminny ds transportu – 606 258 854
Numer 606-258 854 będzie aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach  od 08:0 do 15:00.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie
Dla obywateli bezpłatna, całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, dostępna pod numerem 989.

Plakat informacyjny o szczepieniach COVID