Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że od wtorku 17 marca br. do odwołania urząd będzie zamknięty dla petentów. W trybie pracy wewnętrznej działały będą także: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach.

Urząd będzie działał wyłącznie w trybie wewnętrznym.
W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że:
1. Petenci będą obsługiwani tylko w nagłych sprawach po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (głównie rejestracja i wydawanie aktów urodzenia oraz aktów zgonu) – przy zamkniętych dla klientów drzwiach wejściowych umieszczony zostanie dzwonek, którym będzie można przywołać pracowników celem załatwienia nagłych i wyjątkowych spraw;
2. Wszelkie inne sprawy wymagające natychmiastowych działań będą wyjaśniane przez pracowników, pod wskazanymi numerami telefonów.
3. Urząd przyjmował będzie dokumenty przesyłane wyłącznie drogą elektroniczną przez adres e-mail: 
prochowice@prochowice.com
oraz ePUAP – skrytka ePUAP: (/xk9qyv334b/skrytka)

Numery telefonów do poszczególnych referatów
w urzędzie:

1. Sekretariat, Referat Organizacyjny 76/ 8584 343 wew. 25
2. Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty
76/ 8584-343 wew. 39
3. Podatki- 76/ 8584 343 wew. 16, 26
4. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa, Gospodarowanie odpadami– 76/ 8584 343 wew. 18, 20
5. Referat Finansów– 76/ 8584 343 wew. 50
6. Gospodarka Nieruchomościami OŚ i Rolnictwa – 76/ 8584 343 wew. 23, 50
7. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – 76/ 8584 343 wew. 22, 37
8. Zarządzanie Kryzysowe– +48 606 258 854, 76 8584 343 wew. 21

 Szanujmy życie i zdrowie, załatwiajmy tylko i wyłącznie najpilniejsze sprawy!