W dniu 1 sierpnia 2021r o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony  trening w celu sprawdzenia funkcjonowania akustycznego systemu alarmowego na terenie gminy Prochowice.

W ramach treningu uruchomione zostaną akustyczne podsystemy ostrzegania.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka