W dniach od 21 do 30 czerwca 2021 r. od godziny 6:00 będzie się odbywało mycie pojemników na odpady.

W związku z tym w tych dniach prosimy nie chować pojemników zaraz po wysypaniu przez śmieciarkę.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
/-/ Alicja Sielicka