W dniach od 03 października 2022 r. do 13 października 2022 r. na terenie Miasta i Gminy Prochowice będzie się odbywało mycie pojemników na odpady.

W dniu 07 października 2022 r. będą myte pojemniki na odpady biodegradowalne.

Prosimy o udostępnienie pojemników do mycia zgodnie z harmonogramem.

Pojemniki, które nie będą wystawione, nie zostaną umyte.