UWAGA MIESZKAŃCY

W DNIU 1 SIERPNIA 2020R. O GODZ. 17.00
NA TERENIE GMINY PROCHOWICE
ZOSTANIE PRZEPROWADZONY
TRENING W CELU SPRAWDZENIA FUNKCJONOWANIA AKUSTYCZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO
NA TERENIE GMINY PROCHOWICE.W RAMACH TRENINGU URUCHOMIONE ZOSTANĄ AKUSTYCZNE PODSYSTEMY OSTRZEGANIA.

Burmistrz Miasta i Gminy
Prochowice
Alicja Sielicka