Uwaga mieszkańcy!

W dniu 06 października 2020r. o godz. 8.00-10.00 na terenie gminy Prochowice zostaną przeprowadzone ćwiczenia Renegata/sarex-20 w celu sprawdzenia funkcjonowania akustycznego systemu alarmowego na terenie gminy Prochowice.
W ramach ćwiczeń mogą zostać uruchomione akustyczne podsystemy ostrzegania – syreny.

Burmistrz miasta i gminy
Prochowice

Alicja sielicka