W dniach od 17 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. na terenie Miasta i Gminy Prochowice będzie się odbywało mycie pojemników na odpady. Prosimy o udostępnienie pojemników do mycia zgodnie z harmonogramem. Pojemniki, które nie będą wystawione, nie zostaną umyte.