UWAGA MIESZKAŃCY

W DNIU 1 SIERPNIA 2022R. O GODZ. 17.00
NA TERENIE GMINY PROCHOWICE
ZOSTANIE PRZEPROWADZONY
TRENING W CELU SPRAWDZENIA FUNKCJONOWANIA
AKUSTYCZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

NA TERENIE GMINY PROCHOWICE UPAMIĘTNIAJĄCY
78 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.
W RAMACH TRENINGU URUCHOMIONE ZOSTANĄ AKUSTYCZNE PODSYSTEMY OSTRZEGANIA.

Burmistrz Miasta i Gminy
Prochowice
Alicja Sielicka