Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły – magiczny. Czas, kiedy dobro, ciepło i zrozumienie skierowane do drugiego człowieka nabierają podwójnej mocy. Jest na świecie wiele osób, które szczególnie tego potrzebują, a wsparcie może im zapewnić, choć odrobinę spokoju w tym szczególnym świątecznym czasie. Dlatego też, co roku, Burmistrz Miasta i Gminy we współpracy z Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje Wigilię dla osób potrzebujących z terenu miasta i gminy Prochowice pn. „Prochowickie Betlejem”. Bożonarodzeniowe spotkania przy wigilijnym stole osób samotnych, ubogich czy niepełnosprawnych już dawno stały się tradycją i są dla organizatorów jednym z najważniejszych działań.

Ze względu na wciąż trwającą pandemię i obostrzenia tegoroczne „Prochowickie Betlejem” miało nieco inną formę. 22 grudnia 2021 obok Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy choince i dźwiękach świątecznych utworów oraz kolęd zostały rozdane paczki żywnościowe osobom korzystającym z pomocy socjalnej. Paczki zawierały niezbędne produkty do przygotowania świątecznych posiłków, a także już gotowe posiłki. Odbierającym paczki wydawany był również ciepły barszcz.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowani byli w przygotowanie paczek, a przede wszystkim tym którzy wsparli finansowo realizację tego przedsięwzięcia tj. radnym Rady Miasta i Gminy Prochowice ,Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz Nadleśnictwu Legnica .