W środę 13 września  2023 r. do Prochowic przybył z wizytą Pan Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski. W czasie spotkania przedstawiono bieżące sprawy gminy.

Omówiono między innymi zrealizowane zadania inwestycyjne w ramach kilku Edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład tj. rewitalizację płyty Rynku w Prochowicach wraz z wymianą sieci, oświetlenia i zmianą organizacji ruchu oraz budowę ronda przy skrzyżowaniu ulic J. Kochanowskiego i  W. Reymonta.

W miłej atmosferze przedstawiliśmy trwające obecnie inwestycje to jest: budowę Centrum Kultury wraz z obiektami sportowymi w Kwiatkowicach, modernizację Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach, a także modernizację i przebudowę obiektów sportowych w Prochowicach, Kawicach i Szczedrzykowicach.

W rozmowach pojawiły się też plany na kolejne zadania inwestycyjne w naszej gminie. Przypomnijmy, iż w ramach Edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Gmina Prochowice, dzięki ogromnej życzliwości i przy pełnym wsparciu Pana Ministra Krzysztofa Kubowa, otrzymała blisko 20 mln złotych, za co serdecznie dziękują: Burmistrz Miasta
i Gminy Prochowice, Rada Miasta i Gminy  Prochowice oraz mieszkańcy.

Dziękujemy serdecznie Panu Wojewodzie za wizytę w naszej małej ojczyźnie, życzliwość oraz wsparcie, w szczególności w pozyskiwaniu środków na remonty
i modernizacje dróg oraz planowaną budowę żłobka w Prochowicach