GMINA PROCHOWICE Z KOLEJNĄ PROMESĄ NA ZABYTKI

W dniu 27 września 2023 r. na dziedzińcu Chojnowskiego Zamku Piastowskiego w Chojnowie odbyło się uroczyste wręczenie promes dla zadań, które otrzymały dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja II.

Gmina Prochowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 588 tys. zł na remont zabytkowej Kaplicy cmentarnej w Prochowicach – wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji. Jest to dbałość o rozwój miasta, komfort i bezpieczeństwo mieszkańców lokalnej społeczności.

Symboliczne czeki na planowane działania w sferze narodowego dziedzictwa dla samorządowców przekazywali Minister Krzysztof Kubów, Poseł Ewa Szymańska oraz radny Sejmiku Dolnośląskiego Paweł Kura.

Dziękujemy za udzielone wsparcie finansowe.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
/-/ Alicja Sielicka